/
Usługa zarządzania 
Next Generation Firewall
Zadbamy o bezpieczeństwo i niezawodność  Twojej infrastruktury 
Wykorzystujemy kilkunastoletnie doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie dostarczania i utrzymania rozwiązań IT, w tym zaawansowanych systemów bezpieczeństwa, oferując usługę zarządzania urządzeniami typu Next Generation Firewall.

W ramach usługi, w trybie ciągłym, zarządzamy wybranymi elementami infrastruktury, odciążając Wasze zasoby finansowe i ludzkie w tym zakresie. Nasi doświadczeni eksperci przejmują administrowanie, monitorowanie 
i utrzymanie wskazanej części infrastruktury.

Zadbamy o bezpieczeństwo i niezawodność infrastruktury złożonej z urządzeń NGFW. Usługa obejmuje również ochronę sieci firmowej, rozwiązywanie problemów związanych ze sprzętem i oprogramowaniem, ulepszanie infrastruktury, wprowadzanie aktualizacji, a także pomoc i konsultacje 
w zarządzaniu procedurami i uprawnieniami.
Wypełnij formularz, a zespół naszych specjalistów skontaktuje się z Tobą:

+48
Zalety usługi
audyt i inwentaryzacja infrastruktury, mające na celu wykrycie nieprawidłowości i stworzenie istotnych rekomendacji
modyfikacja, konfiguracja i monitorowanie urządzeń w trybie ciągłym
ustawienia ogólne, sieciowe, ustawienia logowania,
zarządzanie zdarzeniami, incydentami, zmianami
ciągła diagnostyka i rekomendacje w zakresie pojawiających się problemów
zawierające rekomendacje podnoszące poziom bezpieczeństwa i optymalizujące pracę w zakresie objętym usługą
przedstawiające wykryte zagrożenia, listę najczęściej atakowanych systemów, wykorzystanie pasma przez aplikacje i użytkowników, użytkowników generujących największą liczbę zdarzeń bezpieczeństwa, itp.
Okresowe raporty 
Zwiększenie bezpieczeństwa organizacji
/
Uwolnienie zasobów eksperckich

/
Przeciwdziałanie 
cyber zagrożeniom
/
Optymalizacja kosztów
/
Tryb świadczenia usługi
standardowo 8/5 
dostosowany do potrzeb Klienta
Partner technologiczny
/
Bądź na bieżąco. Dołącz do nas na:
/
© 2022 Softinet sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Softinet sp. z o.o. , Aleje Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa